SVI SVETI
Obilježavanje blagdana Svih svetih
31. listopada 2023.
Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja
31. listopada 2023.

Komisija za provedbu postupka dodjele stipendija srednjoškolcima lošijeg imovinskog statusa s područja Grada Sinja objavila je prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendija srednjoškolcima lošijeg imovinskog statusa s područja Grada Sinja za 2023./2024. školsku godinu.

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog rang liste u roku 8 dana od dana objavljivanja liste na službenim internetskim stranicama Grada Sinja. O prigovoru će odlučiti Gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora. O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku. Odluka o prigovoru je konačna.

Stipendije se odobravaju za deset (10) mjeseci u iznosu od 40,00 eura mjesečno.

Po isteku roka za rješavanje prigovora, Gradonačelnik donosi konačnu rang listu stipendista za tekuću školsku godinu, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Sinja, www. sinj. hr. Na konačnu rang listu ne mogu se podnositi prigovori.