Zamjenik ministra Roko Andričević najavio realizaciju projekta izgradnje Osnovne škole fra Pavla Vučkovića i Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca u Sinju
17. rujna 2014.
Grad Sinj sudionik Zagreb business summit-a ‘Gradovi i regije – generatori razvoja’
19. rujna 2014.

Pravna osnova za izradu Uredbe o komunalnom otpadu određena je u članku 29. stavku 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (‘Narodne novine’, broj 94/13).

Cilj Uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa, u svrhu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada i udjela biorazgradivog komunalnog otpada u miješanom komunalnom otpadu i ispunjenje obveza za odvojeno sakupljanje, pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila osim za posebne kategorije otpada.

Javnost i zainteresirana javnost može se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca na adresu elektroničke pošte: okolis.otpad@mzoip.hr ili redovnom poštom na: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb, najkasnije do 1. listopada 2014. godine.

Obrazac

Informacija o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Uredbe