Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, a za jednostavnu nabavu usluge “Izrada druge revizije Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja”
21. prosinca 2021.
SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 22.12.2021.
22. prosinca 2021.
SCZ SDŽ

Prema izvještaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 1178 obrađenih testova danas je 461 novozaražena osoba COVID infekcijom s područja Splitsko-dalmatinske županije i to iz Splita je 185 novih slučajeva zaraze, Kaštela 47, Hvara 10, Imotskog 5, Makarske 5, Omiša 24, Sinja 34, Solina 23, Starog Grada 1, Supetra 1, Trilja 7, Trogira 33, Vrlike 1, Bola 3, Baške Vode 1, Dicma 2, Dugog Rata 14, Dugopolja 1, Hrvaca 1, Klisa 3, Lovreća 1, Marine 13, Okruga 3, Otoka 2, Podbablja 2, Podgore 2, Podstrane 17, Prgometa 1, Primorskog Doca 1, Segeta 12, Selca 1, Sutivana 2, Šolte 3.

Od ukupnog broja novozaraženih 237 osoba su kontakti prethodno zaraženih, dok se ostali epidemiološki obrađuju.

Ukupno 879 osoba nalazi se u samoizolaciji.

Na bolničkom liječenju nalazi se 172 COVID pacijenata u KBC-u Split, dok je 31 bolesnik na respiratoru.

Prema izvještaju KBC-a Split u protekla 24 sata preminule su dvije osobe – jedna ženska osoba stara 82 godine te jedna muška osoba stara 80 godina. Osobe su uz brojne komorbiditete bile pozitivne i na COVID infekciju.

Stožer civilne zaštite
Splitsko-dalmatinske županije