Potpisan Ugovor o građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture drugog dijela I faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac između investitora Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj i tvrtke CESTAR d.o.o. iz Splita
16. rujna 2010.
Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, prof. zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK-Sinj, s tvrtkom „Kalup” d.o.o., Gornji Bitelić
20. rujna 2010.

Dana
17. rujna 2010. godine gradonačelnik Grada Sinja gosp. Ivica Glavan
izvjestio je javnost o poduzetim aktivnostima u svezi prijenosa prava
vlasništva prostora bivšeg vojnog skladišta i strelišta „Kukuzovac“ u
Sinju na Grad Sinj, te održavanju prethodne rasprave radi urbanističkog
uređenja bivše vojarne Ivaniša Nelipića.

Tekst priopćenja možete preuzeti ovdje.