Održana 31. sjednica Gradskog vijeća
20. prosinca 2016.
POPIS UGOVORA KOJE JE GRAD SINJ SKLOPIO S FIZIČKIM ILI PRAVNIM OSOBAMA VII. – IX. 2016. godine
21. prosinca 2016.

Dana 21. studenoga 2016. počele su javne rasprave o studijama utjecaja na okoliš za reverzibilnu hidroelektranu (RHE) Vrdovo, kombi kogeneracijsku plinsku elektranu (KKPE) Peruća, spojni plinovod Dugopolje-Peruća i dalekovod Peruća-Konjsko s rasklopištem. Iako su se javne rasprave trebale provoditi zaključno do 21. prosinca 2016.,  odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, od 19. prosinca 2016. produžuje se javna rasprava o predmetnim Studijama do 31. prosinca 2016.g .

Obavijest o produljenju 1

Obavijest o produljenju 2

Obavijest o produljenju 3