GREDA
Bulj pobijedio: Srušena studija o utjecaju na okoliš za Eksploatacijsko polje „Greda“ u Glavicama
3. lipnja 2022.
SINJ
Obavijest
3. lipnja 2022.
SINJ

default

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj objavio je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Odluku o potpori u rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Sinja. Riječ je o programu potpore za mlade obitelji „Ostani tu“ čiji je cilj smanjenje iseljavanja te povećanje broja stanovnika na području Grada Sinja.


Ovom Odlukom uređuju se mjere, kriteriji i postupci za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja Grada Sinja.
Korisnici mjera iz ove Odluke su mlade obitelji pod uvjetom da u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske.


Korisnici su fizičke osobe do 45. godine života, državljani Republike Hrvatske kao i strani državljani i osobe bez državljanstva te fizičke osobe koje imaju namjeru trajnog nastanjenja na području Grada Sinja.
Program je podijeljen na četiri mjere kojima će se poticati rješavanje stambenog pitanja
● Mjera 1. – Sufinanciranje troškova ishođenja akata o građenju
● Mjera 2. – Sufinanciranje troškova kupnje građevinskog zemljišta
● Mjera 3. – Sufinanciranje kupnje i dovršetak izgradnje stambenog objekta
● Mjera 4. – Sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu

U Proračunu Grada Sinja za 2022. godinu za ovaj Program osigurano je 2.700.000,00 kn. Savjetovanje je otvoreno od. 02. lipnja do 02. srpnja 2022. godine te u tom periodu svi zainteresirani mogu podnijeti prijedloge i primjedbe na navedeni Program. Nakon isteka roka za savjetovanje nadležno Povjerenstvo objavit će izvješće o savjetovanju, a potom će Odluku o Programu donijeti Gradsko Vijeće Grada Sinja.
Gradonačelnik Miro Bulj poziva sve zainteresirane da se uključe u izradu navedenog akta podnošenjem svojih prijedloga ili primjedbi kako bi se udovoljilo svim opravdanim zahtjevima u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Gradonačelnik Bulj poziva mlade da se uključe u savjetovanje za program „OSTANI TU“