Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2014. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije
21. siječnja 2014.
Objava podataka o sponzorstvima i donacijama – 2013. godina
23. siječnja 2014.

Grad Sinj u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom provodi Program sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze za proljetnu sadnju u 2014. godini. Prema ovom programu Grad Sinj i Splitsko-dalmatinska županija sufinanciraju svatko po 1/3, dok krajnji korisnici plaćaju 1/3 cijene sadnica. Prijaviti se mogu samo poljoprivredni proizvođači s području Grada Sinja koji su upisani u Upisnik OPG-a, sadnju vrše na području Grada Sinja, sadnju vrše na jednoj parceli najmanje površine 1 000 m2 , te sade najmanje 500 loza ili 30 stabala voćaka. U tom smislu, pozivaju se svi članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a) zainteresirani za proljetnu sadnju voćaka i vinove loze, da se prijave u Gradu Sinju do 03.veljače 2014. godine, soba 47, informacije na tel: 708-626.