Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, prof. zaključio je predugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK-Sinj s tvrtkom „KELAM“ d.o.o., Trogir
23. veljače 2011.
Zamjenik gradonačelnika Grada Sinja, Zoran Vujanović, zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK s tvrtkom MIKREZ d.o.o. Split
8. ožujka 2011.
Tvrđava «Grad», kao zaštićeno kulturno dobro u Republici Hrvatskoj, obnavlja se od 2004. godine prema projektu koji su za Grad Sinj izradili ovlašteni inženjeri Ivo Vojnović d.i.a. i Neven Kunjašić d.i.g. uz suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela u Splitu. Sva potrebna zaštitna arheološka istraživanja izveo je Muzej Cetinske krajine u Sinju.

Cilj Projekta je potpuna rekonstrukcija i zaštita zidina Tvrđave od daljnjeg propadanja, a radovi bi trebali biti završeni do velikog jubileja «300 godina Čudesne obrane Sinja od Turaka» proslavu kojega je, kao pokrovitelj, prihvatio Hrvatski sabor.

Prošlog tjedna Gradonačelnik Grada Sinja je s Ministarstvom kulture potpisao Ugovor o sufinanciranju radova u 2011. godini za koje Grad osigurava 600.000,00 kuna u svom Proračunu, dok će Ministarstvo u ovu svrhu izdvojiti 150.000,00 kuna.