ADVENT
Počinje „Advent u Sinju“
26. studenoga 2021.
STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 27.11.2021.
27. studenoga 2021.
SINJ

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulja je donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije fotonaponskih elektrana na objektima u vlasništvu Grada Sinja.

Slijedeći tjedan se očekuje sklapanje Ugovora u vrijednosti od 86.250,00 kn sa tvrtkom PLANNING ADRIA d.o.o. iz Splita.

Naručena je izrada Glavnih projekata za 6 integriranih sunčanih fotonaponskih elektrana na objektima u vlasništvu Grada i to na objektima:

  1. Sportska dvorana Ivica Glavan-Ićo planirane snage 195 kWp
  2. Gradskog stadiona – NK Junak – planirane snage 34 kWp
  3. Zgrade Palacina – planirane snage elektrane 14 kwP
  4. Dječjeg vrtića Maslačak – planirane snage elektrane 22 kWp
  5. Dječjeg vrtića Alkarić – planirane snage elektrane 15 kWp
  6. Dječjeg vrtića Ljiljan, Turjaci – planirane snage elektrane 9 kWp

Rok za izradu naručene projektne dokumentacije sa troškovnikom i uvjetima HEP Ods je 30 dana od dana potpisa Ugovora.

Cilj izrade ovih projekata je pripremiti projekte za sufinanciranje po natječaju Norveškog fonda ili drugih EU fondova koji financiraju projekte iz ovog područja