Arhiva planova nabave
8. ožujka 2018.
Poduzetnice Sinj kongres jugoistocna europa
Poduzetnice Grada Sinja na Kongresu poduzetnica jugoistočne Europe u Zagrebu
10. ožujka 2018.

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Detaljnog plana uređenja mješovite-pretežito poslovne zone Trnovača – Sinj

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA MJEŠOVITE-PRETEŽITO POSLOVNE ZONE TRNOVAČA-SINJ

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA MJEŠOVITE-PRETEŽITO POSLOVNE ZONE TRNOVAČA-SINJ

 

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Mješovite – pretežito poslovne zone TRNOVAČA – Sinj

21.07.2022.

Grad Sinj, Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine” 3/17) i čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), objavljuje informaciju o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Mješovite – pretežito poslovne zone TRNOVAČA – Sinj. Odluka o započinjanju predmetnog postupka dostupna je ispod ove objave. Ova Odluka se objavljuje na web stranici Grada Sinja (www.sinj.hr).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje.

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na klasu: 350-01/21-01/48.

Odluka

 

Odluka o izradi ID DPU Mješovite- pretežito poslovne zone Trnovača-Sinj

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš ID DPU Trnovača

 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

 

ZAHTJEV ZA IZMJENU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA

ZAHTJEV ZA IZMJENU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA

 

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja, Prijedlogu ID GUP-a Grada Sinja i Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja u vremenu od 19. svibnja do 26. svibnja 2022.g.

Dokumente Prijedlog ID PPU, Prijedlog ID GUP i SSPUO možete preuzeti od 19. svibnja 2022. g. na ovom linku: Dokumenti

 

Javno izlaganje o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja te o Studiji strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja, održat će se dana 24. veljače 2021. (srijeda) s početkom u 12:00 sati, putem livestream servisa koji omogućava interakciju sudionika rasprave tako da omogućava postavljanje pitanja te davanje odgovora na postavljena pitanja, a sve dodatne informacije, način pristupa i sudjelovanja bit će pravovremeno objavljeni na web stranici Grada Sinja.

 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja te o Studiji strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

Link za pristup:
https://us02web.zoom.us/j/84117660819

 

Dokumente Prijedlog ID PPU, Prijedlog ID GUP i SSPUO možete preuzeti na ovom linku: Dokumenti

Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu ID

Odluka

Zaključak

 

Javno izlaganje o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja, o Prijedlogu ID GUP-a Grada Sinja te o Studiji strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja, će se održati putem livestream servisa koji omogućava interakciju sudionika rasprave tako da omogućava postavljanje pitanja te davanje odgovora na postavljena pitanja, u petak 30. listopada 2020. s početkom u 12:00 sati.

Link za pristup: https://us02web.zoom.us/j/85171482999

Dokumente Prijedlog ID PPU, Prijedlog ID GUP i SSPUO možete preuzeti na ovom linku: Dokumenti

Geografski informacijski sustav (GIS) Grada Sinja