Arhiva planova nabave
8. ožujka 2018.
Poduzetnice Grada Sinja na Kongresu poduzetnica jugoistočne Europe u Zagrebu
10. ožujka 2018.

Geografski informacijski sustav (GIS) Grada Sinja

Objava ID PPUG Sinja za Javnu raspravu

Tekstualni dio:

1 – Obrazloženje

2 – Odredbe za provođenje

3 – Pročišćeni tekst

Grafički dio:

 1. Namjena

2.1. Promet

2.5. Odvodnja

 1. GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA4.01. Sinj

4.03.  Brnaze

4.04. Turjaci

4.07. Suhač, Karakašica, Jasensko i Čitluk

4.10. Gljev

PONOVNA II. JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA SINJA

Tekstualni dio:

1 – Odluka ID GUP-a – Odredbe za provođenje

2 – Odluka ID GUP-a – Pročišćeni tekst

Grafički dio:

1.1. Namjena

1.2. Mreža djelatnosti

1.3. Promet

1.4. Pošta i telekomunikacije

2.1. Elektroopskrba

2.2. Vodoopskrba

2.3. Odvodnja

3.1. Uvjeti korištenja i zasitite prostora

3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3.3. Oblici korištenja

Obrazac za davanje primjedbi možete pruzeti ovdje.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, objavio je Oglas o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja. Tijekom javne rasprave, grafički i tekstualni dio ID PPU-a Grada Sinja bit će izložen u prostorijama Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj,  svakim radnim danom od 08,30 do 14,00 sati. Javni uvid trajat će od 27.10.2015. do 03.11.2015. godine, dok će se javno izlaganje održati dana 03.11.2015. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 13,00 sati. Primjedbe na Prijedlog ID PPU-a Grada Sinja mogu se dostaviti najkasnije do 03.11.2015. godine.

Oglas o javnoj raspravi ID PPU Grada Sinja

1 – Sažetak za javnost
2 – Obrazloženje
3 – Odredbe za provođenje
4 – Pročišćeni tekst

Grafički dio:

1. Namjena
2.1. Promet
2.2. Pošta i telekomunikacije
2.3. Energetika
2.4. Vodoopskrba
2.5. Odvodnja
3.1. Područja posebnih uvjeta
3.2. Područja posebnih ograničenja
3.3. Područja posebnih mjera
3.4. Nacionalna ekološka mreža

4. GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA

4.01. Sinj
4.02. Glavice
4.03  Brnaze
4.04. Turjaci
4.05. Radošić
4.06. Lučane
4.07. Suhač, Karakašica, Jasensko i Čitluk
4.08. Bajagić
4.09. Obrovac
4.10. Gljev
4.11. Zelovo

Obrazac za davanje primjedbi preuzeti ovdje

Prostorno planska dokumentacija

Generalni urbanistički plan Grada Sinja

Prostorni plan Grada Sinja

Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Sinja

 1. Pregledna karta promjena1. Namjena2.1. Promet

  2.2. Pošta i telekomunikacije

  2.3. Energetski sustavi

  2.4. Vodoopskrba

  2.5. Odvodnja

  3.1. Područja posebnih uvjeta

  3.2. Područja posebnih ograničenja

  3.3. Područja posebnih mjera

  3.4. Nacionalna ekološka mreža

  4.1. Sinj

  4.2. Glavice

  4.3. Brnaze

  4.4. Turjaci

  4.5. Radošić

  4.6. Lučane

  4.7. Suhač, Karakašica, Jasensko, Čitluk

  4.8. Bajagić

  4.8.a Bajagić

  4.9. Obrovac

  4.9.a Obrovac

  4.10. Gljev

  4.11. Zelovo

Odgovori

Skip to content