Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti deratizacija i dezinsekcija javnih površina
14. ožujka 2016.
Prikupljanje proizvoda za Socijalnu samoposlugu Grada Sinja
18. ožujka 2016.

Jučer, dana, 15.03.2016.g., u Velikoj vijećnici Gradske uprave Grada Splita održan je prvi sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split, na kojem su prisustvovali predstavnici gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Split, i to Grada Splita, Grada Kaštela, Grada Sinja, Grada Solina, Grada Trogira, Grada Omiša, Općine Dicmo, Općine Dugi Rat, Općine Klis, Općine Muć i Općine Podstrana.  Grad Sinj na sastanku predstavljala je Obnašateljica dužnosti gradonačelnika, Kristina Križanac.

Predstavnici Sveučilišta u Splitu, međuostalim su sudionicima sastanka detaljno prezentirali prijedloge ciljeva i prioriteta Strategije.  Istaknuta se 3 glavna cilja: 1. povećana kvaliteta života svih stanovnika Urbane aglomeracije Split (UAS);  2. povećana razina konkurentnosti gospodarstva UAS koje će osigurati održivi gospodarski rast i povećanje zaposlenosti na jedinstvenom Europskom tržištu te 3. razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa  i razvoj UAS.

Na sastanku je predložen i jednoglasno usvojen Poslovnik Koordinacijskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split kojim se uređuje način rada Koordinacijskog vijeća kao savjetodavnog radnog tijela za izradu Strategije, te za praćenje provedbe iste, a sudionici sastanka su upoznati kako je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU) najavilo otvaranje natječaja za urbane aglomeracije ukupnog budžeta 345 mil €, od čega bi Urbanoj aglomeraciji Splita bilo namijenjeno 62,7 mil € uz osiguranje vlastitih sredstava u visini od 20%. (više …)