RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

POPIS I SASTAV RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

MANDATNA KOMISIJA

1. Stipe Perić – predsjednik
2. Miro Bulj – član
3. __________________- član

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

1. predsjednik Tihomir Radović
2. __________član
3. ___________član
4. Stipe Perć – član
5. Marko Križanac – član

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

1. __________________ - predsjednik
2. zamjenik predsjednika___________
3. član__________
4. Nikola Vučković - član
5. Stipe Perić - član
6. Marko Križanac - član
7. Petar Župić – član

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNU DJELATNOST, OBNOVU I RAZVOJ GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

1. __________predsjednik
2. ______________ – zamjenik predsjednika
3. _______________ - član
4. Anđelko Bilandžić – član
5. Zoran Milan - član

ODBOR ZA MEĐUGRADSKU SURADNJU GRADA SINJA

1. ________________ – predsjednik
2. ________________- zamjenik predsjednika
3. _________________ – član
4. Tihomir Radović - član
5. Zoran Milan – član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. predsjednik Stipe Perić
2. ___________________- zamjenik predsjednika
3. ___________________ – član
4. Siniša Poljak - član
5. Ivan Maleš – član

ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRIJEDLOGE

1. ________________predsjednik
2. Žarko Delić - zamjenik predsjednika
3. ________________ - član
4. Stipe Perić - član
5. Anđelko Bilandžić – član

ODBOR ZA IZBOR IMENA ULICA I TRGOVA U GRADU SINJU

1. ________________ - predsjednik
2. _______________ - zamjenik predsjednika
3. Anđelko Bilandžić - član
4. Miro Bulj - član
5. Ivan Maleš – član

ODBOR ZA PROGRAM "DANI ALKE I VELIKE GOSPE"

1.________________- predsjednik
2. _______________ - zamjenik predsjednika
3. _______________ - član
4. član: Frano Boko
5. član: Marko Križanac
6. član: Tihomir Radović
7. član: Zoran Milan
8. član: Ivan Runje
9._______________ član
10. član: Žarko Delić

ODBOR ZA BORBU PROTIV BOLESTI OVISNOSTI

1. _________________ predsjednik
2. _________________ -zamjenik predsjednika
3. Ivana Šabić - član
4. Petar Župić - član
5. Nikola Vučković - član
6. Anđelko Bilandžić - član
7. Ivan Runje – član

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA SINJA

1. _________________ - predsjednik
2. zamjenik predsjednika - Siniša Poljak
3. _________________ - član
4. Ante Šušnjara - član
5. Ivan Maleš - član
6. Tihomir Radović - član
7. Marko Križanac – član

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJSKU KONTROLU

1. ________________ - predsjednik
2. ________________ - zamjenik predsjednika
3. ________________ - član
4. Ivan Runje - član
5. Zoran Milan - član