RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

POPIS I SASTAV RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

MANDATNA KOMISIJA

1. Slavko Modrić – predsjednik
2. Denis Glavan, zamjenik predsjednice
3. Gabrijela Putnik Vučković - član

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

1. Zvonko Maras - predsjednik
2. Frano Boko - zamjenik predsjednika
3. Smilja Pogačić - član
4. Ante Gulić – član
5. Nikola Vučković – član

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

1. Smilja Pogačić - predsjednica
2. Filip Klarić-Kukuz - zamjenik predsjednice
3. Zvonko Maras - član
4. Željko Poljak - član
5. Gabrijela Putnik Vučković - član
6. Nikola Vučković - član
7. Denis Glavan – član

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNU DJELATNOST, OBNOVU I RAZVOJ GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

1. Frano Boko - predsjednik
2. Ante Gulić – zamjenik predsjednika
3. Smilja Pogačić - član
4. Mirjana Babić – član
5. Josip Đipalo - član

ODBOR ZA MEĐUGRADSKU SURADNJU GRADA SINJA

1. Slavko Modrić - predsjednik
2. Ante Gulić - zamjenik predsjednice
3. Željko Poljak – član
4. Zvonko Maras - član
5. Nikola Vučković – član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Smilja Pogačić - predsjednica
2. Denis Glavan - zamjenik predsjednice
3. Frano Boko – član
4. Petar Župić - član
5. Željko Poljak – član

ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRIJEDLOGE

1. Gabrijela Putnik Vučković - predsjednica
2. Denis Glavan - zamjenik predsjednice
3. Nikola Vučković - član
4. Josip Đipalo - član
5. Ivan Blajić – član

ODBOR ZA IZBOR IMENA ULICA I TRGOVA U GRADU SINJU

1. Frano Boko - predsjednik
2. Petar Župić - zamjenik predsjednika
3. Gabrijela Putnik Vučković - član
4. Nikola Vučković - član
5. Filip Klarić-Kukuz – član

ODBOR ZA PROGRAM "DANI ALKE I VELIKE GOSPE"

1. Slavko Modrić - predsjednik
2. Filip Klarić-Kukuz - zamjenik predsjednice
3. Josip Đipalo - član
4. Frano Boko - član
5. Petar Župić - član
6. Željko Poljak - član
7. Denis Glavan - član
8. Ante Gulić - član
9. Nikola Vučković - član
10. Mirjana Babić - član
Dodatni članovi:
- Fra Mirko Marić
- Mojmir Čačija
- Goran Ugrin

ODBOR ZA BORBU PROTIV BOLESTI OVISNOSTI

1. Slavko Modrić - predsjednica
2. Ante Gulić -zamjenik predsjednice
3. Nikola Vučković - član
4. Denis Glavan - član
5. Zvonko Maras - član
6. Ivan Blajić - član
7. Željko Poljak – član

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA SINJA

1. Frano Boko - predsjednik
2. Petar Župić - zamjenik predsjednika
3. Slavko Modrić - član
4. Filip Klarić-Kukuz - član
5. Nikola Vučković - član
6. Željko Poljak - član
7. Ivan Blajić – član

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJSKU KONTROLU

1. Frano Boko - predsjednik
2. Smilja Pogačić - zamjenica predsjednika
3. Mirjana Babić - član
4. Josip Đipalov - član
5. Ante Gulić - član