RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

POPIS I SASTAV RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

MANDATNA KOMISIJA

1. Stipe Perić – predsjednik
2. Miro Bulj – član
3. Filip Klarić Kukuz - član

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

1. predsjednik Tihomir Radović
2. član__________
3. Dujo Maleš – član
4. Stipe Perć – član
5. Marko Križanac – član

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

1. Filip Klarić- Kukuz - predsjednik
2. zamjenik predsjednika___________
3. član__________
4. Nikola Vučković - član
5. Stipe Perić - član
6. Marko Križanac - član
7. Petar Župić – član

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNU DJELATNOST, OBNOVU I RAZVOJ GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

1. __________predsjednik
2. Dujo Maleš – zamjenik predsjednika
3. Ante Gulić - član
4. Anđelko Bilandžić – član
5. Zoran Milan - član

ODBOR ZA MEĐUGRADSKU SURADNJU GRADA SINJA

1. Ante Gulić – predsjednik
2. zamjenik predsjednika__________
3. Stipislav Jadrijević – član
4. Tihomir Radović - član
5. Zoran Milan – član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. predsjednik Stipe Perić
2. zamjenik predsjedniika__________
3. Filip Klarić - Kukuz – član
4. Siniša Poljak - član
5. Ivan Maleš – član

ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRIJEDLOGE

1. predsjednik__________
2. Žarko Delić - zamjenik predsjednika
3. Filip Klarić - Kukuz - član
4. Stipe Perić - član
5. Anđelko Bilandžić – član

ODBOR ZA IZBOR IMENA ULICA I TRGOVA U GRADU SINJU

1. predsjednik__________
2. Ante Gulić - zamjenik predsjednika
3. Anđelko Bilandžić - član
4. Miro Bulj - član
5. Ivan Maleš – član

ODBOR ZA PROGRAM "DANI ALKE I VELIKE GOSPE"

1. predsjednik__________
2. Dujo Maleš - zamjenik predsjednika
3. član:__________
4. član: Frano Boko
5. član: Marko Križanac
6. član: Tihomir Radović
7. član: Zoran Milan
8. član: Ivan Runje
9. član: Filip Klarić - Kukuz
10. član: Žarko Delić

ODBOR ZA BORBU PROTIV BOLESTI OVISNOSTI

1. Stipislav Jadrijević - predsjednik
2. zamjenik predsjednika__________
3. Ivana Šabić - član
4. Petar Župić - član
5. Nikola Vučković - član
6. Anđelko Bilandžić - član
7. Ivan Runje – član

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA SINJA

1. Stipislav Jadrijević - predsjednik
2. zamjenik predsjednika - Siniša Poljak
3. Dujo Maleš - član
4. Ante Šušnjara - član
5. Ivan Maleš - član
6. Tihomir Radović - član
7. Marko Križanac – član

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJSKU KONTROLU

1. predsjednik__________
2. Ante Gulić - zamjenik predsjednika
3. Dujo Maleš - član
4. Ivan Runje - član
5. Zoran Milan - član