32. „Brnaški dernek“ Meljača 2017.
24. kolovoza 2017.
Obavijest
25. kolovoza 2017.

Danas, 24. kolovoza 2017.g. u uredu gradonačelnice Grada Sinja održan je radni sastanak gradonačelnice Kristine Križanac i zamjenika gradonačelnice Denisa Glavana s pomoćnicom ministra pravosuđa Sandom Kulić Makar.
Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj suradnji Ministarstva pravosuđa i Gradske uprave Grada Sinja koja je ocijenjena zadovoljavajućom, ali se raspravljalo i o pojedinim otvorenim pitanjima.
Gradonačelnica Kristina Križanac ovom prigodom je istaknula da je suradnja Gradske uprave i pravosudnih tijela u gradu Sinju vrlo konstruktivna.
Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva te poboljšanja buduće suradnje između Ministarstva pravosuđa i Grada Sinja dogovoreno je da se i u buduće nastavi sa suradnjom.