Nagrade učenicima koji su postigli uspjeh na državnim, regionalnim i županijskim natjecanjima za učenike osnovnih i srednjih škola u 2013/2014. školskoj godini
9. lipnja 2014.
Predstavljanje knjige “Sinjski rat” autora Velimira Borkovića
10. lipnja 2014.

    

Dana 06. lipnja 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održan je radni sastanak na temu Sanacija odlagališta Mojanka – Kukuzovac. Sastanku su uz predstavnike Grada Sinja u svojstvu organizatora sastanka, Kristinu Križanac, Ankicu Panza, Ivanu Majić, Damira Talaju i Zvonka Borozana, nazočili i predstavnica Splitsko-dalmatinske županije, Marija Vuković, direktor tvrtke Regionalni centar čisti okoliš d.o.o., Tomislav Šuta, predstavnici tvrtki koje rade na izradi projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta Mojanka, Niko Malbaša i Stjepan Hršak, direktorica GZK d.o.o., Dijana Breko, zatim predstavnici tvrtke Čistoća Cetinske krajine d.o.o., Mario Vukasović i Tomislav Tomašević te predstavnik HEP-a pogon Sinj, Petar Šabić.

Na sastanku su prezentirane dosadašnje aktivnosti koje su poduzete po pitanju projekta sanacije odlagališta Mojanka te aktivnosti koje se poduzimaju sa ciljem otvaranja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Splitsko – dalmatinskoj županiji, s konačnim ciljem zatvaranja odlagališta.