OBILJEŽAVANJE DANA DRŽAVNOSTI
23. lipnja 2014.
Novi lijep detalj u gradu Sinju
24. lipnja 2014.

Dana 23. lipnja 2014. godine, Zamjenica gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, zaključila je  ugovore za izvođenje radova na sanaciji „Doma mladih“ u Brnazama, kao i izvođenju radova na uređenju autobusnog ugibališta kod Osnovne škole Ivana Lovrića u Sinju. Realizacijom navedenog prije svega pridonijeti će se povećanju sigurnosti učenika i ostalih sudionika u prometu kod OŠ Ivana Lovrića, dok bi po dovršetku sanacije, Dom mladih u Brnazama ponovno u punom smislu mogao služiti svojoj svrsi i biti na dispoziciji mještanima i Gradu Sinju u razne svrhe.

Također, danas je  s društvom IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba   potpisan ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu GZK – Sinj, iz čega je razvidno kako Grad Sinj ozbiljno i sustavno pristupa obvezama utvrđenim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.