Javni poziv – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
1. srpnja 2015.
NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ
3. srpnja 2015.

Na temelju zaključka Gradskog vijeća Grada Sinja o potrebi otvaranja socijalne samoposluge i/ili pučke kuhinje na području Grada Sinja, pozivamo  zainteresirane pravne osobe, institucije i udruge građana s područja Grada Sinja čiji djelokrug obuhvaća područja civilnog društva i socijalne skrbi, da podnesu pisane prijedloge za iskazivanje interesa za suradnju u realizaciji projekta socijalne samoposluge. Prijedloge u pisanom obliku, s kratkim obrazloženjem i relevantnim podatcima o udruzi, broju članova i volontera, tel./ mob. broju, e-mail adresi i sl., potrebno je dostaviti do 15. srpnja 2015. godine na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24 ili na e-mail adresu: info@sinj.hr s naznakom: «Prijedlog za suradnju u realizaciji projekta socijalne samoposluge». Protekom tog roka,  Grad Sinj će s zainteresiranima održati inicijalni sastanak za osnivanje socijalne samoposluge.