logo_gradSinj_naslovna
Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja
17. veljače 2020.
Jednostavna nabava – uređenje malog igrališta s umjetnom travom uz gradski stadion
18. veljače 2020.
logo_gradSinj_naslovna

S obzirom na otežano prometovanje na raskrižju nerazvrstane ceste, Ulice fra Pavla Vučkovića i državne ceste D1, pokrenute su aktivnosti u svrhu poboljšanja sigurnosti prometovanja, te su u tom cilju Grad Sinj i TC Lidl u prosincu 2019.godine potpisali Sporazum o zajedničkim aktivnostima na realizaciji projekta izmieštanja priključka za TC Lidl u Ulici fra Pavla Vučkovića u Sinju.

Sa danom 13.02.2020. godine ishođena je pravomoćna građevinska dozvola i prijavljeno gradilište novog priključka na postojeću poslovnu građevinu trgovačke namjene LIDL Sinj i uređenje dijela parkirališta.

U rješenju cjelovitog problema povećanja sigurnosti prometa na raskrižju D1 i nerazvrstane ceste sudjelovale su HC koje planiraju postavljanje semafora na raskrižje u sklopu rekonstrukcije ceste D1 kroz Brnaze, a ista će se odvijati kroz zahvat odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Sinj, čija je javna nabava radova u tijeku.