Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja
8. svibnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Obavijest Gradskog izbornog povjerenstva Grada Sinja
9. svibnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju odredbe članka 25. st. 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja”, br. 02/15), Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja dana 08. svibnja 2019. godine, donosi Rješenje o imenovanju Proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja.
Više u prilogu.