SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 23.02.2022.
23. veljače 2022.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
24. veljače 2022.
SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA

Po nalogu gradonačelnika Grada Sinja Mira Bulja danas su sanirana tri nelegalna odlagališta otpada na području Grada Sinja.

Riječ je o naseljima Bazana, Marinovac i Runjine ledine u Karakašici.

Na nelegalnim odlagalištima nalazile su se veće količine mješovitog komunalnog i bio otpada, a sanaciju su izvršili djelatnici Čistoće Cetinske krajine d.o.o .

Upozoravamo građane da otpad odlažu u predviđene spremnike, a ako je riječ o glomaznom otpadu da kontaktiraju tvrtku Čistoća Cetinske krajine d.o.o.

Dodajmo, kako se na poleđini svakog izdanog računa tvrtke Čistoća Cetinske krajine nalazi kontakt broj putem kojeg se građani mogu informirati na koji način mogu odložiti glomazni i drugi otpad.

Apeliramo na građane da će u slučaju ponavljanja ovakvih radnji Grad Sinj putem komunalnog redarstva izvršiti sankcioniranje počinitelja sukladno Odluci o komunalnom redu.