palčići
Sinj svijetli za Palčiće
17. studenoga 2021.
18112021
Obilježen Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
18. studenoga 2021.
STOŽER CZ SINJ

U Gradskoj vijećnici Grada Sinja održan je sastanak o primjernim mjerama zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima u razdoblju 2021./2022. godine.

Sastanak je organiziran sa svrhom upoznavanja s dosegnutim stanjem priprema redovnih službi nadležnih za provedbu mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima te usuglašavanja postupaka pravodobnog reagiranja, međusobnog informiranja i djelovanja u sustavu civilne zaštite.
Sudionici sastanka prezentirali su svoj djelokrug rada te dosegnuti stupanj vlastitih priprema za djelovanje u nepovoljnim hidro – meteorološkim uvjetima.

Gradonačelnik Miro Bulj upoznao je nazočne o priprema pojedinih elemenata sustava civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne samouprave, službi, institucija i poduzeća koja upravljaju vodnom i cestovnom infrastrukturom te redovitih operativnih snaga civilne zaštite za njihovo usklađeno i pravodobno reagiranje u slučaju hidroloških i meteoroloških okolnosti za zimsko razdoblje 2021./2022.

Denis Bobeta, zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera CZ Grada Sinja govorio je o spremnosti Grada Sinja za nadolazeću zimsku sezonu te o operativnom planu održavanja ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, pripremljenosti Stožera CZ Grada Sinja kroz shemu mobiliziranja Stožera.
Naglasio je i kako bi sve jedinice lokalne samouprave trebale dogovarati o svim mjerama na svojim područjima kako bi se olakšalo zajedničko djelovanje.


Željko Šeravić, voditelj odjela u PUCZ Split izvijestio je o iniciranju pripravnosti za sve jedinice lokalne samouprave i najavio više tematskih sastanaka. Istaknuo je kako Grad treba analizirati procjenu rizika na području Grada Sinja i okolnih jedinica lokalne samouprave.
Svi sudionici sastanka izvijestili su Stožer o resursima kojima raspolažu te su se stavili na raspolaganje.


Voditelj sinjske ispostave Hrvatskih voda Ivo Hrste istaknuo je kako kontinuirano prate stanje vodotoka i kako održavaju kanale i vodotoke na području pod svojom nadležnošću. Osvrnuo se i na područje Sinjskog polja te istaknuo kako je u dobrom stanju te da se redovno održava. Također je naglasio da u suradnji s HEP-om, centrom proizvodnje Dalmacije u Bisku, koji je zadužen za održavanje nivoa rijeke Cetine, prate situaciju i da su preko svog koncesionara spremni djelovati u svakom trenutku.

Načelnik PP Sinj Mislav Filipović posebno se osvrnuo na stanje sigurnosti na prometnicama u našem kraju te je izvijestio gradonačelnika kako je Županijska uprava za ceste odbila prijedlog sinjske policije da se trenutna lokalna cesta Sinj – Troglav – Otok prekategorizira u županijsku zbog češćeg i boljeg održavanja, ali i važnosti koju ima za lokalno stanovništvo. Također je predložio da se cijela dionica ceste, iz sigurnosnih razloga, prekrije eruptivnim asfaltom. Svoj prijedlog temeljio je i na statistikama PP Sinj koje pokazuju da se na toj dionici ceste dogodio veći broj prometnih nesreća u kojima je bilo i smrtno stradalih.
Upozorio je i na nedostatak parkirnog prostora kod Doma zdravlja Sinj gdje se svakodnevno bilježe gužve te zamolio Gradonačelnika da Grad Sinj nađe način da osigura adekvatni parkirni prostor. Dodao je kako i most u Hanu može biti veliki problem za građane koji prometuju tim pravcem jer je starije gradnje i uzak za prometovanje. Upozorio je i na sve frekventniju dionicu ceste Otok- Meljača te napomenuo kako je i ta cesta u lošem stanju i da je treba sanirati.


Gradonačelnik Miro Bulj na kraju je istaknuo kako se treba uložiti više napora u održavanje cesta na području grada u zimskom periodu, da ni sam nije zadovoljan opremljenošću tvrtki Vodovod i nodvodnja i Čistoća Cetinske krajine materijalno-tehničkim sredstvima. Iako su im vlasnici sve jedinice lokalne samouprave, ispada da su te jedinice same sebe opremile i ulažu u opremu te je ostavljaju u svome vlasništvu, a ne daju je u zajedničko poduzeće te ispada da imaju više opreme nego Sinj.


Na sastanku je zaključeno kako službe treba osnažiti materijalno-tehničkim sredstvima. Operativnim snagama zaštite i spašavanja preporučeno je da naprave provjeru operativnih planova, provjere opremljenost i organiziranost istih, a u slučaju proglašenja izvanrednih uvjeta, PUCZ će se aktivno uključiti kao podrška JLP(R)S u praćenju i procjenjivanju nastalih događaja i u aktivnom predlaganju mjera i postupaka za otklanjanje i saniranje nastalih posljedica.


Sastanku su nazočili: gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera CZ Grada Sinja Denis Bobeta, službenik u Gradu Sinju zadužen za poslove civilne zaštite Stipan Samardžić, Nikola Uzun kao predstavnik Grada Vrlike i načelnik Stožera, Ivica Jurela, voditelj HGSS ispostava Sinj, direktorica Kamička d.o.o. Marina Cvitković, zapovjednik DVD-a Sinj Stipe Ančić, PUCZ Split Željko Šeravić- voditelj odjela, Mirjana Jelavić samostalna nadzornica, načelnik PP Sinj Mislav Filipović Grčić, Dinko Rako iz Nadcestarije Split, Milan Smoljo-direktor Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. te Tomislav Tomašević, rukovoditelj čistoće u Čistoći Cetinske krajine d.o.o.