SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

4. prosinca 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2024. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2024. godinu. Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2024. godinu
4. prosinca 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2024. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2024. godinu. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2024. godinu
4. prosinca 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Sinja za period 2024-2027. godine

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Sinja za period 2024-2027. godine. Smjernice… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Sinja za period 2024-2027. godine

ZATVORENA SAVJETOVANJA

23. siječnja 2024.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Izmjene i dopune Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Izmjene i dopune Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Izmjene i dopune Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja
1. prosinca 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024.g.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024.g. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024.g.
1. prosinca 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g. Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g. moguće… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g.