SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

30. studenoga 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2023. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2023. godinu. Program javnih potreba u kulturi Grada Sinja… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2023. godinu
30. studenoga 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2023. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2023. godinu. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2023. godinu
16. studenoga 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2022. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2022. godinu. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2022. godinu

ZATVORENA SAVJETOVANJA

2. studenoga 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- dječje igralište u naselju Brnaze – Vučkovići

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- dječje igralište u naselju Brnaze – Vučkovići,… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- dječje igralište u naselju Brnaze – Vučkovići
18. listopada 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a, u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa jaslica i vrtića u vlasništvu Grada Sinja

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a, u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a, u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa jaslica i vrtića u vlasništvu Grada Sinja
18. listopada 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a, u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće na području Grada Sinja, zbog popunjenosti kapaciteta

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a, u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a, u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće na području Grada Sinja, zbog popunjenosti kapaciteta