SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

22. svibnja 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinj

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja, koji je moguće pogledati ovdje.… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinj
27. travnja 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Sinja za razdoblje 2023.-2029. godine

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Sinja za razdoblje 2023.-2029. godine, koju je moguće pogledati ovdje. Tema savjetovanja je:… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Sinja za razdoblje 2023.-2029. godine

ZATVORENA SAVJETOVANJA

31. ožujka 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, koji je moguće pogledati ovdje. Tema savjetovanja… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bili cvitak Sinj
20. ožujka 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a, u donošenju Odluke o sufinanciranju troškova za najam stana građanima koji imaju prebivalište na području Grada Sinja

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o sufinanciranju troškova za najam stana građanima koji imaju prebivalište na području Grada Sinja koju je… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a, u donošenju Odluke o sufinanciranju troškova za najam stana građanima koji imaju prebivalište na području Grada Sinja
15. ožujka 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Sinja za 2023. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Sinja za 2023. godinu, koji… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Sinja za 2023. godinu