SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

18. listopada 2021.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Sinja

Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Sinja moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Sinja.… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Sinja
30. srpnja 2021.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja
29. lipnja 2021.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja