SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

1. veljače 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izdvajanju Galerije Sikirica iz Javne ustanove u kulturi „Kulturno umjetničko središte Sinj“

Odluku o izdvajanju Galerije Sikirica iz Javne ustanove u kulturi „Kulturno umjetničko središte Sinj“ moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izdvajanju Galerije… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izdvajanju Galerije Sikirica iz Javne ustanove u kulturi „Kulturno umjetničko središte Sinj“
1. veljače 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o osnivanju Gradske Galerije Sikirica

.Odluke o osnivanju Gradske Galerije Sikirica moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o osnivanju Gradske Galerije Sikirica. Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o osnivanju Gradske Galerije Sikirica
19. siječnja 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Zaključka o izmjeni i dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Zaključka o izmjeni i dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, koji je moguće… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Zaključka o izmjeni i dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja