SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

5. srpnja 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja, koju je moguće pogledati ovdje. Tema… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja
7. lipnja 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa poticanja poduzetništva na području Grada Sinja u 2022. i 2023. godini

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa poticanja poduzetništva na području Grada Sinja u 2022. i 2023. godini, koju je moguće pogledati ovdje.… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa poticanja poduzetništva na području Grada Sinja u 2022. i 2023. godini
2. lipnja 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o potpori u rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Sinja

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o potpori u rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Sinja, koju je moguće pogledati… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o potpori u rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Sinja