SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

16. studenoga 2018.

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade moguće pogledati ovdje . Tema savjetovanja… Nastavi Čitati Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
15. studenoga 2018.

Program Javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2019. godinu

Program Javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2019. godinu Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju
12. studenoga 2018.

Prijedlog Odluke o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Odluke o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja. Javno savjetovanje otvoreno… Nastavi Čitati Prijedlog Odluke o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja