SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

26. listopada 2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

jOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju
5. listopada 2018.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju
27. rujna 2018.

Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju   Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama Obrazac sudjelovanja… Nastavi Čitati Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama