SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

27. rujna 2018.

Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju   Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama Obrazac sudjelovanja… Nastavi Čitati Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama
17. rujna 2018.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Sinja

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na… Nastavi Čitati Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Sinja
20. srpnja 2018.

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Sinja

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Sinja Obrazac za sudjelovanje u nsavjetovanju nacrta općeg akta   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju