SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

12. ožujka 2018.

Javno savjetovanje o programu javnih potreba u školstvu grada Sinja za 2018. godinu

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Grada Sinja za 2018. godinu. Javno savjetovanje otvoreno je od 08. ožujka 2018.… Nastavi Čitati Javno savjetovanje o programu javnih potreba u školstvu grada Sinja za 2018. godinu
12. ožujka 2018.

Javno savjetovanje o programu javnih potreba u kulturi grada Sinja za 2018. godinu

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2018. godinu. Javno savjetovanje otvoreno je od 08. ožujka 2018.… Nastavi Čitati Javno savjetovanje o programu javnih potreba u kulturi grada Sinja za 2018. godinu
2. ožujka 2018.

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA SINJA

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Sinja. Javno savjetovanje otvoreno je od 24. siječnja 2018. godine… Nastavi Čitati JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA SINJA