SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

2. ožujka 2018.

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SINJA

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko nacrta Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Sinja.… Nastavi Čitati JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA SINJA

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko nacrta Odluke o  donošenju izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada sinja. Javno savjetovanje otvoreno je od 30. siječnja… Nastavi Čitati JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA SINJA

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko nacrta Statutarne odluke  o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja. Javno savjetovanje otvoreno je od 30. siječnja 2018. godine… Nastavi Čitati JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA SINJA