SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

16. veljače 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, koju je moguće pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
15. veljače 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu određivanja iznosa naknade zbog blizine odlagališta komunalnog otpada Mojanka i umanjenja kakvoće življenja

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a Sinj, u donošenju  Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu određivanja iznosa naknade zbog blizine… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu određivanja iznosa naknade zbog blizine odlagališta komunalnog otpada Mojanka i umanjenja kakvoće življenja
15. veljače 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o financiranju troškova crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o financiranju troškova crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama, koju je moguće pogledati ovdje.… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o financiranju troškova crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama