SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

2. ožujka 2018.

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKE OKO PRIKUPLJANJA OTPADA

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko nacrta Odluke o načinu  pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom… Nastavi Čitati JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKE OKO PRIKUPLJANJA OTPADA
2. ožujka 2018.

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA U 2018.

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko nacrta Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2018. Javno savjetovanje otvoreno je od 16. veljače 2018.… Nastavi Čitati JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA U 2018.
2. ožujka 2018.

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA U 2018.

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko nacrta Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2018. Javno savjetovanje otvoreno je od 16. veljače… Nastavi Čitati JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA U 2018.