SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

27. veljače 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu gradskog vijećnika SDP-a Nikole Vučkovića, u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke komunalnoj naknadi

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu gradskog vijećnika SDP-a Nikole Vučkovića, u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke komunalnoj naknadi, koju je… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu gradskog vijećnika SDP-a Nikole Vučkovića, u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke komunalnoj naknadi
6. veljače 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o postupcima prilikom raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Sinja

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o postupcima prilikom raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Sinja, koju je moguće pogledati ovdje. Tema savjetovanja… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o postupcima prilikom raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Sinja
13. prosinca 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a Sinj, u donošenju Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a Sinj, u donošenju Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave,… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Kluba vijećnika HDZ-a Sinj, u donošenju Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave