Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu usluge pružanja informatičke i grafičke usluge za projekt Zaželi – Susjede brinu o susjedima – Faza II
7. listopada 2021.
STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 8.10.2021.
8. listopada 2021.
POTRES

Grad Sinj, do jutros, je zaprimio 20 prijava štete građana koja je nastala uslijed potresa na objektima i obiteljskim kućama na području Grada Sinja.

Veće štete, za sada, zabilježene su u Brnazama gdje je oštećeno krovište obiteljske kuće, a najveći broj oštećenja objekata prijavili su stanovnici Glavica.

Već danas će na teren izići Povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda Grada Sinja koje će na licu mjesta utvrditi nastala oštećenja objekata.

Naši sugrađani štetu još uvijek mogu prijaviti na broj tel: 021/708-626.