Natječaj za razvrgnuće suvlasničke zajednice i zamjenu zemljišta, te prodaju dijela čestica zemljišta
1. travnja 2016.
Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2015.-2020.
6. travnja 2016.

U cilju  daljnje informatizacije gradske uprave i Gradskog vijeća Grada Sinja,  automatizacije poslovnih procesa, boljeg upravljanja dokumentima te lakše i brže komunikacije, dana 04. i 05. travnja 2016. godine, vijećnicima Gradskog vijeća Grada Sinja za potrebe rada i obavljanja njihove dužnosti,  uručena su prijenosna računala (laptopi).  Informatizacija će omogućiti znatne uštede upravo u otpremi i dostavi materijala za sjednice Gradskog vijeća, jer će se ubuduće  dostava poziva za sjednicu Gradskog vijeća i radnih tijela, radnih materijala i točaka pripremljenih  za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, ostala komunikacija i dr., obavljati isključivo elektroničkim putem. Isto tako uz planirane i očekivane uštede, kroz informatizaciju zasigurno će se unaprijediti i olakšati rad Gradskog vijeća, omogućiti  brža i kvalitetnija dostava materijala, podizanje sigurnosti i učinkovitosti u radu, kao i izravna komunikacija s građanima.