logo_gradSinj_naslovna
ŠVEDSKE LJESTVE NISU NESTALE
8. siječnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Obavijest o podjeli božićnica nezaposlenim osobama
8. siječnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Grad Sinj je proveo postupak jednostavne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa uz D 219, u naselju Glavice Gornje, dionica Privija – Han, te u prosincu sklopio Ugovor sa izrađivačem “Iter Itineris” d.o.o. Split. Obveza izrađivača je izrada projektne dokumentacije sa geodezijom i troškovnikom za izgradnju nogostupa sukladno Projektnom zadatku koji je usuglašen sa Hrvatskim cestama.