32. obljetnica pogibije zrakoplovaca u Šimcima
25. siječnja 2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Usluga izrade idejnog projekta opremanja Građanske kuće (Kuće Šuić) za Galeriju Sikirica sa troškovnikom“
26. siječnja 2024.

Na temelju donesene Odluke o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na cijelom području Grada Sinja, obavještavamo Vas da je ovlašteni koncesionar za vršenje dimnjačarske usluge tvrtka  ŠPACAKAMIN, Ulica kralja Tomislava 5, Mastrinka, 21220 Trogir, vl. Antonio Žaja. Koncesionar je odabran na rok od 4. godine.

Za najavu potrebnih radova i druge informacije građani se mogu obratiti na broj: 091/923-2462.