Gradonačelnik Grada Sinja Ivica Glavan, prof. primio je delegaciju talijanskog grada Sansepolcra – grada prijatelja Grada Sinja
14. travnja 2010.
Prioćenje za medije gradonačelnika Grada Sinja i njegovih zamjenika te predsjednika Gradskog vijeća vezano za zatvaranje Sinjskog rodilišta
11. svibnja 2010.

Člankom 5.c. Zakona o  javnoj nabavi (NN110/07, 125/08) propisano da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom, ako čelnik tog tijela istovremeno obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu ili je vlasnik poslovnog udjela, dionica ili drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni protivno navedenoj odredbi ništavni su.

U duhu Zakona pod pojmom „čelnik tijela“ misli se na gradonačelnika i njegove zamjenike.

Grad Sinj obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi kao javni naručitelj.
S obzirom na gore navedeno gradonačelnik Grada Sinja Ivica Glavan, prof. očitovao se da ne obavlja upravljačke poslove ni u jednom gospodarskom subjektu i nije vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 20%.

Zamjenica gradonačelnika Elena Perković-Paloš, dr.vet.med. očitovala se da je direktor i jedini član uprave trgovačkog društva DALMESSO d.o.o., Klis, a zamjenik gradonačelnika Zoran Vujanović dipl.iur. očitovao se da ima svoj odvjetnički ured.

Stoga, poštujući odredbe Zakona o javnoj nabavi, Grad Sinj ne smije zaključivati ugovore o javnoj nabavi s navedenim trgovačkim društvom i odvjetnikom Zoranom Vujanovićem.