Premijera dokumentarnog filma „Tripalo“
18. ožujka 2014.
PROCUREMENT ANNOUNCEMENT
25. ožujka 2014.

Dana 17., 20., 21. i 24. ožujka 2014. godine u prostoriji Gradske vijećnice Grada proveden je postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti po javnom pozivu za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradsku upravu Grada Sinja. Rezultate postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti možete pronaći ispod ove objave.

Rezultati, prethodna provjera znanja i sposobnosti

Time su pročelnici upravnih tijela u koje se vrši odabir po javnom pozivu za prijem polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradsku upravu Grada Sinja dovršili Postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti, te utvrdili slijedeće rang-liste kandidata na temelju kojih će se izvršiti odabir kandidata za prijem polaznika po objavljenom javnom pozivu.

Rang lista.

Odabrani kandidati biti će predloženi Zavodu. Ugovori o stručnom osposobljavanju biti će sklopljeni s onim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima, dok će ostalim kandidatima koji nisu primljeni biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.