Potpisana povelja o prijateljstvu i suradnji između Grada Sinja i Grada Zagreba
7. kolovoza 2015.
Održana svečana sjednica povodom Dana Grada Sinja
13. kolovoza 2015.

Dana 31.  srpnja 2015. godine u prostoriji Gradske vijećnice Grada proveden je postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti po javnom pozivu  za prijam  polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradsku upravu Grada Sinja.

Rezultate postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti  i Rang listu, te informaciju o odabranim kandidatima možete pronaći ispod ove objave.

Rezultati prethodne provjera znanja i sposobnosti i Rang lista

Time su pročelnici upravnih tijela u koje se vrši odabir po javnom pozivu za prijem polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradsku upravu Grada Sinja dovršili Postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti, te donijeli odluku o odabiru kandidata.

Odluka o odabiru

Odabrani kandidati biti će predloženi Zavodu. Ugovori o stručnom osposobljavanju biti će sklopljeni s onim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima, dok će ostalim kandidatima koji nisu primljeni biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.