Poziv na pisano testiranje u postupku prijma u službu na radna mjesta
30. siječnja 2018.
Poziv na usmeni intervju i objava rezultata pisanog testiranja
24. veljače 2018.

Grad Sinj i Splitsko-dalmatinska županija provode Program sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze u 2018. godini, prema kojem svaka strana financira 1/3 cijene sadnica. Pravo sudjelovanja imaju samo poljoprivredni proizvođači s području Grada Sinja koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sadnju vrše na zemljištu upisanom (ucrtanom) u ARKOD sustav i to na najmanje 1 000 m2 površine, sade najmanje 500 loza ili 30 stabala voćaka, te da nemaju dugovanja prema Gradu Sinju s bilo koje osnove. Prijave za nabavu sadnog materijala uz dostavu obvezne dokumentacije, zaprimaju se u Gradu Sinju do 19.02. 2018. godine, a dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona: 708-626 . Više informacija možete pogledati ovdje.