Program rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2015.g. – dostava prijedloga za program
20. siječnja 2015.
Predstavljen projekt ‘Priroda Dalmacije’
22. siječnja 2015.

Grad Sinj u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom provodi Program sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze za proljetnu sadnju u 2015. godini. Prema navedenom programu, Grad Sinj, Splitsko-dalmatinska županija i krajnji korisnici financiraju svaki po 1/3 cijene sadnica. Prijaviti se mogu samo poljoprivredni proizvođači s području Grada Sinja koji su upisani u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,  sadnju vrše na području Grada Sinja i to  na najmanje 1 000 m2  površine, te sade najmanje 500 loza ili 30 stabala voćaka. Pozivamo sve zainteresirane građane da se prijave u Gradu Sinju do 31. siječnja 2015. godine. Informacije se mogu dobiti na broju telefona: 708-626, 708-625, te u Gradskoj upravi Grada Sinja, sobi 47.