Jednostavna nabava – Radovi za sanaciju tvrđave “Grad” u Sinju / Zapadni dio
24. travnja 2019.
10. IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
24. travnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Dana 25. travnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 15:15 sati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj, upriličiti će se svečanost zaključivanja i uručivanja Ugovora o sufinanciranju te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“. Projekt se odnosi na sanaciju 1,3 km vodoopskrbnih cjevovoda i izgradnju 700 m novih vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju i sanaciju 3 vodospreme, izgradnju 74 km gravitacijskih kolektora, izgradnju 4 km tlačnih cjevovoda, izgradnju 12 crpnih stanica, sanaciju 3,5 km postojećih gravitacijskih kolektora, dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda UPOV-a, III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 26.000 ES (ekvivalent stanovnika) te ispusnog cjevovoda do rijeke Cetine u duljini 5,5 km. Cilj Projekta je omogućiti razvoj i poboljšanje standarda pružanja vodnih usluga na području aglomeracije Sinj.

Ukupan iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 302.669.801,30 kn, od čega su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu do 211.610.086,23 kn, sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike 36.423.886,03 kn, a Hrvatskih voda 36.423.886,03 kn. Grad Sinj sudjeluje u Projektu s vlastitim sredstvima od 17.559.955,47 kn, Grad Trilj s 156.622,69 kn i Općina Otok s 495.364,85 kn.

Ugovore će potpisati ministar zaštite okoliša i energetike, g. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda, g. Zoran Đuroković, gradonačelnica Grada Sinja, gđa. Kristina Križanac, gradonačelnik Grada Trilja, g. Ivan Šipić , načelnik Općine Otok, g. Dušan Đula i direktor Vodovoda i odvodnje Cetinske Krajine d.o.o., g. Milan Smoljo.