Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode uzrokovane mrazom na području Grada Sinja
1. lipnja 2017.
Uručenje darovnice Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači u Sinju
1. lipnja 2017.

U provedbi realizacije integriranog projekta obnove kulturne baštine „ Sinj u sridu“, Grad Sinj na Elektroničkom oglasniku javne nabave – NN RH,  dana 30. i 31. svibnja 2017. godine, oglasio je slijedeće nabave:

– Usluge arheološkog nadzora nad radovima rekonstrukcije zgrade Palacina i uređenjem ulica u središtu Grada Sinja i arheološka istraživanja na tvrđavi (broj objave: 2017/S 0F2-0010575), procijenjene vrijednosti 800.845,oo KN bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda ističe 20.06.2017.g., u 12:00 sati;

– Usluge izrade promotivnih materijala (dizajn i tisak) za manifestacije na tvrđavi Grad i Kamičak i Integrirani projekt Sinj u sridu, (broj objave: 2017/S 0F2-0010811), procijenjene vrijednosti 328.240,oo KN bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda ističe 28.06.2017.g., u 14:00 sati;