Svečana Sinjska Alku u Vukovaru – Zahvala gradonačelniku i građanima Vukovara
11. svibnja 2017.
Upozorenje sudionicima izborne promidžbe
16. svibnja 2017.

Grad Sinj, nakon dobivanja potrebnih suglasnosti od SAFU-a,  u provedbi realizacije integriranog projekta obnove kulturne baštine „ Sinj u sridu“, na Elektroničkom oglasniku javnu nabave – NN RH, dana 16. svibnja 2017. godine,  oglasio je  slijedeće nabave:
 
– Izvođenje radova: Rekonstrukcija  kule sa satom s uređenjem i opremanjem kamene prizemnice na tvrđavi Grad, ( broj objave: 2017/S 0F2-0009437), procijenjene vrijednosti  917.460,oo KN bez PDV-a. Rok za dostavu  ponuda ističe 08.06.2017.g., u 12:00 sati.
 
– Nadzor nad radovima rekonstrukcije kule sa satom i rekonstrukcije zgrade Palacina, (broj objave: 2017/S 0F2-0009506), procijenjene vrijednosti  426.000,oo KN bez PDV-a. Rok za dostavu  ponuda ističe 08.06.2017.g., u 14:00 sati.