Informacija za mještane naselja Radošić
27. lipnja 2017.
Javni natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta-štanda, naprava, pokretnih radnji, povodom Dana Alke i Velike Gospe
5. srpnja 2017.

U provedbi realizacije integriranog projekta obnove kulturne baštine „ Sinj u sridu“, na Elektroničkom oglasniku javne nabave – NN RH, Grad Sinj, dana 29. lipnja 2017. godine, oglasio je slijedeće nabave:
 
– radovi rekonstrukcije ulica u sklopu Urbanističke cjeline Sinj (Vrlička ulica, Ulica Andrije Kačića Miošića) broj objave: 2017/S 0F2-001335, procijenjene vrijednosti 1.382.400,00KN bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda ističe 21.07.2017.g., u 12:00 sati;
 
– usluga stručnog nadzora nad uređenjem ulica u sklopu Urbanističke cjeline Sinj i nad izgradnjom Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem, broj objave: 2017/S 0F2-0013372, procijenjene vrijednosti 596.648,67KN bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda ističe 21.07.2017.g., u 14:00 sati;