Čestitka gradonačelnika
5. kolovoza 2023.
Dezinsekcija komaraca u Sinju
9. kolovoza 2023.

Zbog mnogobrojnih upita o radu trgovina i kioska povodom „Dana Alke i Velike Gospe“ gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj obavijestio je zainteresirane da se temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (NN 33/23),  u članku 2. st 6. određuje da se zakon ne primjenjuje za prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama.

S obzirom na to da u Sinju organizira prigodna prodaja povodom manifestacije „Dani Alke i velike Gospe“ Zakon je omogućio rad za prigodnu prodaju štandova, naprava i pokretnih radnji  koji  su sklopili Ugovore o zakupu lokacije za organiziranje komercijalnih radnji s Gradom Sinjem.