STOŽER CZ SINJ
Sastaje se Stožer civilne zaštite u Sinju
7. listopada 2021.
grad sinj panorama
U Sinju ispitivanja “Epidemiologija hipertenzije u Hrvatskoj (EHUH-2)
7. listopada 2021.
FESTIVAL BAJKI 2021.

Program se otvara u petak kada će priče kazivati poznata zadarska pripovjedačica priča Željana Buljat, u Sinju u 16 sati na tvrđavi Kamičak, a u Splitu u Hostelu Dujam u 17:30 sati.

Program će se u Sinju nastaviti besplatnom radionicom izrade lutaka od vune i crtanjem scenografije za bajke, a u Splitu otvaranjem izložbe radova djece sa ovogodišnjeg kreativnog dječjeg 2. Waldorfskog lita wilovitog, izvođenjem jednostavne waldorfske priče, lutkarske predstave na bajku braće Grimm ”Cvilidreta” i glazbenom radionicom za djecu i odrasle na temu bajki.

Drugoga dana festivala bajki u subotu predviđena je provedba središnjih online interaktivnih predavanja i radionica u vremenu od 9:30 do12:30 sati. O ”UMJETNOSTI PRIPOVIJEDANJA” govorit će i o tome podučavati voditeljica JASMINA ŽILJAK ILINČIĆ, poznata splitska pripovjedačica i predavačica na Prvom hrvatskom studiju pripovijedanja, dramska pedagoginja i dipl. učiteljica. Program je odlična edukacija za učitelje, odgojitelje, pedagoge, psihologe, logopede, defektologe, voditelje raznih odgojnih skupina, asistente u nastavi, sve pedagoške djelatnike, roditeljima koji žele raditi na razvoju kreativnog pripovjedačkog umijeća, te ostale zainteresirane.

Teme su: Kako pripovijedati priče i bajke? Koje rekvizite koristiti i kako? Govorne i druge vježbe, te online zadaci, zatim prikaz kamishibai tehnike pripovijedanja uz ilustracije kroz pripovijedanje tri priče.

U subotu poslijepodne odvijat će se radionica suvremenog plesa – euritmije koju će voditi euritmistica Enita Nurkić, te lutkarska radionica izrade marioneta za bajku ”Zvjezdani taliri”, a voditeljica je Jadranka Šimić, waldorfski odgojitelj.

Završnog dana Festivala, u nedjelju, u Sinju će se kroz jutro održati euritmijska i glazbena radionica. U Splitu će se u nedjelju poslijepodne održati euritmijska radionica, radionica crtanja za izradu scenografije za lutkarske predstave, te lutkarska radionica izrade marioneta.

Festival će se zatvoriti izvedbom završne lutkarske predstave na bajku braće Grimm ”ZVJEZDANI TALIRI” u Sinju u 12, a u Splitu u 17:30 sati.

Provedbu 3. Festivala bajki sufinanciraju Splitsko-dalmatinska županija i Grad Sinj.