STOŽER CZ SINJ
Upozorenje na opasne vremenske prilike
8. siječnja 2024.
Gradonačelnik Bulj razveselio djecu “Maestrala”
12. siječnja 2024.

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, s obzirom na najavljene vremenske pojave, naložio je da sve nadležne službe budu obaviještene o opasnoj vremenskoj pojavi i budu u pripravnosti zbog moguće ugroze ljudi i imovine na pojedinim područjima Grada Sinja. Sve glavne prometnice će se održavati sukladno operativnim planovima održavanja državnih, županijskih, te nerazvrstanih cesta na području grada Sinja po prioritetima.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti najavljenim promjenama vremena DHMZ- a, tijekom nadolazećeg tjedna, a koje će se manifestirati kroz prodor vlažnog i zamjetno hladnijeg zraka popraćenog s olujnim vjetrom te oborinama susnježice i snijega. Nepovoljni hidrometeorološki uvjeti podrazumijevaju snježne oborine s visokim snježnim nanosima, led na prometnicama, nastanak ledenih čepova na vodotocima kao i olujno nevrijeme te posljedice njegova djelovanja koje se odnose na prekid cestovnog prometa ili dugotrajni zastoj na prometnicama, izolacija naselja ili pojedinih dijelova naselja te prekid ili otežana opskrba stanovništva energentima i životnim namirnicama.

Mole se građani da se ponašaju sukladno  Odluci o komunalnom redu i da počiste snijeg ispred svojih ulaza ako padne kako bi se lakše ostvarila komunikacija s glavnim prometnicama,  da se opskrbe s namirnicama na vrijeme, te da zaštite vodovodne cijevi na otvorenom od smrzavanja i pucanja uslijed najavljenih niskih temperatura.

Na temelju odredbi čl. 12. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno je za koordinaciju djelovanja jedinstvenog sustava civilne zaštite u RH. Stoga napominjem da je Područni ured civilne zaštite Split naputkom (KLASA: 240-03/23-02/12, URBROJ: 511-01-366-23-1 od 16. listopada 2023.) dao uputu svim JLP(R)S na području nadležnosti na obvezu održavanja pripremljenosti i sposobnosti cjelokupnog sustava civilne zaštite, ažurnost planova djelovanja civilne zaštite koji se odnose na rizike snijeg, led, olujni vjetar,  kako bi sustav civilne zaštite pripremili za pravovremeno i usklađeno djelovanje u slučaju nastanka izvanrednog događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima.