GRAD SINJ - UPRAVNI ODJELI

UPRAVNI ODJELI OBAVLJAJU POSLOVE IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA GRADA SINJA TE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE PRENESENE NA GRAD

URED GRADA

IRENA MIŠEVIĆ, dipl.iur

PROČELNICA, Upravni odjel Ured Grada

+385 21 708 609 / +385 21 708 603


MIRJANA MILOŠEVIĆ

Referentica za poslove pisarnice i uredsko poslovanje

+385 21 708 631


IVAN MEDVID, dipl.iur.

Viši savjetnik za pravne i službeničke poslove, te poslove sa braniteljima

+385 21 708 610


DARIJA MARIĆ PAVIĆ, mag. nov.

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti

+385 21 708 609


IVANKA VUČEMILO

Administrativna referentica, Odsjek za društvene djelatnosti

+385 21 708 620


MARIJA ŠIMAC, upravna pravnica

Voditeljica pododsjeka za poslove pisarnice i pismohrane

+385 21 708 631


GORDANA KEKEZ

Administrativna referentica za poslove Gradonačelnika i opće poslove-tajnica Gradonačelnika

+385 21 708 600


ŽELJKO SESARDIĆ, prof.

Voditelj odsjeka za društvene djelatnosti

+385 21 708 621


STIPAN SAMARDŽIĆ, upravni pravnik

Stručni suradnik za društvene djelatnosti

+385 21 708 619


VESNA BUDIMIR

Spremačica


DARKO VUČKOVIĆ

Domar- portir


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

JASNA MIJIĆ- TROGLIĆ, dipl.oec.

PROČELNICA, Upravni odjel za financije

+385 21 708 607


MARIJA KLIŠKINIĆ

Referentica za knjigovodstvo

+385 21 708 604


ANTONIJA ŠIROVIĆ, mag. oec.

Viša savjetnica za financije i proračun

+385 21 708 604


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

IVANA MAJIĆ, dipl.ing.

V.D. PROČELNICA, Upravni odjel za komunalni sustav

+385 21 708 616


IVAN JADRIJEVIĆ, mag.iur.

Viši stručni suradnik za pravne poslove

+385 21 708 617


LUKA ALEBIĆ, bacc.ing.sec.

Stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i javne površine

+385 21 708 613


ROKO TOMAŠEVIĆ, mag.iur.

Viši stručni suradnik za komunalno redarstvo

+385 21 708 611


BORO BABIĆ, ekonomist

Stručni suradnik za komunalnu naknadu i druge gradske komunalne prihode

+385 21 708 618


ANKICA PANZA, dipl.oec.

Savjetnica za komunalno gospodarstvo

+385 21 708 627


DAMIR DOMAZET, ing.građ.

Stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i javne površine

+385 21 708 611


JOSIPA MANDAC, bacc.admin.publ.

Stručna suradnica za komunalnu naknadu i druge gradske komunalne prihode

+385 21 708 612


PAULA MILIĆ, struč.spec.oec

Viša stručna suradnica za komunalnu naknadu i druge gradske komunalne prihode

+385 21 708 612


MARIO HRŽIĆ

Referent-komunalno-prometni redar

+385 21 708 611


NENO ŠIMAC

Referent-komunalno-prometni redar

+385 21 708 617


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I JAVNU NABAVU

mr. sc.oec. IVANA PAVIĆ, dipl.inf.

V.D. PROČELNICA, Upravni odjel za gospodarski razvoj, fondove Europske unije i javnu nabavu

+385 21 708 622


DAMIR TALAJA, dipl.ing.

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i turizam

+385 21 708 626


IVICA MASTELIĆ, dipl.ing.

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvoj poljoprivrede

+385 21 708 626


UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINU I PROSTORNO UREĐENJE

SANJA BEŠLIĆ, dipl.ing.građ.

V.D. PROČELNICA, Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje

+385 21 708 628


JELENA KEKEZ POLJAK, mr.oec.

Viša stručna suradnica za imovinu i prostorno uređenje

+385 21 708 623


MIRJANA JUKIĆ, ing.agr.

Stručna suradnica za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada

+385 21 708 625


IVANA MODRIĆ, dipl.iur.

Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove

+385 21 708 624


ANA VUKASOVIĆ LONČAR dipl.iur.

Viši stručni suradnik za pravna pitanja

+385 21 708 627


VESNA SABLIĆ

Upravni referent za imovinu

+385 21 708 625