GRAD SINJ - UPRAVNI ODJELI

UPRAVNI ODJELI OBAVLJAJU POSLOVE IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA GRADA SINJA TE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE PRENESENE NA GRAD

URED GRADA

Irena Mišević, dipl.iur

Pročelnica Upravnog odjela Ured Grada

+385 21 708 609 / +385 21 708 603


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I JAVNU NABAVU

mr.sc.oec. Ivana Pavić, dipl.inf.

v.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj, fondove Europske unije i javnu nabavu

+385 21 708 622


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Jasna Mijić

Pročelnica

+385 21 708 607


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

Ivana Majić, dipl.ing.

v.d. pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav

+385 21 708 616


UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINU I PROSTORNO UREĐENJE

Sanja Bešlić, dipl.ing.građ.

v.d. pročelnica Upravnog odjela za imovinu i prostorno uređenje

+385 21 708 628