Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
26. ožujka 2021.
STOŽER SDŽ
PRIOPCENJE SCD SDŽ 26.3.2021.
26. ožujka 2021.

Naručitelj, Grad Sinj , na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave radova sukladno članku br.8. Pravilnika, ev.br.46/2021, za nabavu radova „Uređenje društvenog doma Gljev“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koje možete preuzeti ispod ove objave.